Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Selskapsflagg [ca. 1760] ✍

Selskapsflagg [ca. 1760] ✍

Dannebrog Splittflagg med spuns /

“Bergenseren Christian Børs seilte i 1760 årene med København-skuten «Rigernes Ønske». Da han kom tilbake til Bergen tegnet han skipet med et splittflagg som hadde bokstavene AHC (Almindeligt Handels Compani) i spunsen. Dette kompaniet var et av de mange privilegerte dansk-norske handelsselskap på 1600 og 1700 tallet. Almindeligt Handels Compani eksisterte fra 1747 til 1774. «Rigernes Ønske» var en fregatt på 119 lester. Den ble bygd på agent A. Bjørns verft i København i 1745, og ble i 1748 kjøpt av AHC.” 1

  1. Munksgaard, J.H. «Et gammelt bergensk rederiflagg» s17 ”Sjøfartshistorisk årbok” Utg. Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum. Bergen. 1982.

  1760  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: