Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Det samiske flagget – Offisielt i Norge [2003.04.11]

Det samiske flagget – Offisielt i Norge [2003.04.11]

“§ 1-6.Det samiske flagget
– Det samiske flagget er flagget godkjent av den 13. nordiske samekonferansen 15. august 1986.
– Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagget.” Tilføyd ved lov 11 apr 2003 nr. 22. ” 1

“Det samiske flagget blei godkjent av den 13. Nordiske samekonferansen i Åre 15. august 1986. Kunstnaren Astrid Båhl har teikna flagget. Hovudmotivet er henta frå runebomma, og diktet «Beaivvi bártnit» av sørsamen Anders Fjellner (1795-1876). Fjellner framstiller samane som son og dotter av sola. Sirklane i flagget føresteller sola (raud) og månen (blå). Flagget har fargane raudt (pantone 485 C), grønt (pantone 356 C), gult (pantone 116 C) og blått (pantone 286 C).”2

  1. “Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)” § 1-6.Det samiske flagget LOVDATA
  2. Proposisjonar til “Stortinget Ot.prp. nr. 34 (2002-2003)” Om lov om endring i samelova m.m. Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet av 20. desember 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) (last ned PDF)
  2003  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.02.06. av antipodes café  /  #: