Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Orlogsfane med Kongens monogram [1676.12.04]

Orlogsfane med Kongens monogram [1676.12.04]

“De fra den Skånske Krig kendte danske orlogsfaner, af hvilke 1 af oprindelig 4 fornylig har været udstillet på Armemuseet i Stockholm, erobredes under Slaget ved Lund den 4/12 1676 fra den danske matrosbatailion sammen med andre såkaldte matrosfaner, der ved denne lejlighed – som kompagnifaner – var medgivet matroserne.

(…) Disse flådens landgangsfaner (orlogsfaner) var af flagdug (hårdug) som flådens øvrige flag; tre af dem bar i korsets midte på et skilt, som det dengang benævntes, henholdsvis Kongens (Christian, V’s), Dronningens (Charlotte Amalie’s) og Prinsens (Prins Georg’s) navnetræk, medens det fjerde bar DEN NORSKE LØVE.

Efter datidens skik må der have været tildelt hver eskadre sin fane med kgl. navnetræk, medens en fane med Norges Våben til brug for de norske matroser jvfr. brugen af Norske Kompagni’s Dannebrogs-fane, har været medgivet et af den samlede styrkes skibe, antageligt orlogsskibet NORSKE LØVE. Selve etableringen af Matrosbataillonen 1676 viser, at der til flådens brug dengang, kun fandtes disse fire orlogsfaner (Dannebrog som landgangsfaner ) og ingen andre.”1

• Tegning: antipodes café, 2020 (CC0)
Proporsjoner 14:19 [ 6:2:6 ⁄ 6:2:11 ]
Monogram: mynt 1675

Foto: “Fana” (180x85cm) Statens Trofésamlings katalog, Armémuseum 2014. AM.080216
“Dannebrog,sønderrevet men eran tegnet, at den har ført Chr.d.V:s navnetræk (dobbelt,anførtaf HelgeBruhn).” 2
  1. Bjerre, Th.: «Fra Flådens arkiver» s. 18, Våpenshistorisk Selskab , 1958.
  2. Bjerre, Th.: loc. cit, s.22

  1676  /  History  /  Last Updated December 21, 2020 by antipodes café  /