Info Panel
You are here:   Home  /  Historie  /  Orlogsfane [1676.12.04]

Orlogsfane [1676.12.04]

Dannebrog med våpen /

“De fra den Skånske Krig kendte danske orlogsfaner (…) [4 fornylig] erobredes sammen med andre såkaldte matrosfaner, der ved denne lejlighed -som kompagnifaner- var medgivet matroserne. (…) tre af dem bar i korsets midte på et skilt, som det dengang benævntes, henholdsvis Kongens (Christian V), Dronningens (Charlotte Amalie) og Prinsens (Prins Georg) navnetræk, medens det fjerde bar Den Norske Løve.
(…) Selve etableringen af Matrosbataillonen 1676 viser, at der til flådens brug dengang, kun fandtes disse fire orlogsfaner (Dannebrog som landgangsfaner) og ingen andre.”1

Foto: “Fana” (180x85cm) Statens Trofésamlings katalog, Armémuseum 2014. AM.080216
“Dannebrog,sønderrevet men eran tegnet, at den har ført Chr.d.V:s navnetræk (dobbelt,anførtaf HelgeBruhn).” 2
  1. Bjerre, Th. «Fra Flådens Arkiver» s18. Våpenhistorisk Selskab, København, 1958.
  2. Bjerre, Th.: loc. cit, s.22

• Egen tolkning: antipodes café, 2020 (CC0)

  1676  /  Historie  /  Sist oppdatert 2021.09.28. av antipodes café  /  #: , ,