Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Norges flagg i Bouvetøya [1927.12.01]

Norges flagg i Bouvetøya [1927.12.01]

“Det var den 1. desember 1927 at den norske «Norvegia»-ekspedisjonen gikk i land på Bouvetøya, plantet det norske flagget og erklærte øya for norsk territorium. Dette var også den første dokumenterte ilandstigningen på øya noensinne. Ekspedisjonen foretok vitenskapelige observasjoner og kartlegging, og i havet rundt øya ble det foretatt oseanografiske observasjoner. En liten hytte ble bygd på et av de få ilandstigningsstedene. Nå, 85 år senere, skal en ny og moderne forskningsstasjon plasseres på den værharde øya for slik å videreføre forsknings- og forvaltningsarbeidet på og i området rundt Bouvetøya.”(1)


_
Bilde: Norsk Polarinstitutt To “Norvegia”-ekspedisjoner til Bouvetøya. Anneksjon i 1927. En del selfangstbilder. Album oversendt fra ambassaden i Paris 1976. Album laget av fotograf Bryn i Sandefjord etter oppdrag av skipsreder Chr. Christensen.
_
1)”Bouvetøya – 85 år under norsk styre.” Norsk Polarinstitutt 2012-12-19 (offline)

  1927  /  History  /  Last Updated November 9, 2019 by antipodes café  /  Tags: ,