Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Tysk okkupasjon [1940.04.09 – 1945.05.08]

Tysk okkupasjon [1940.04.09 – 1945.05.08]

April 04. 1940, Kl. 04:15 (1)

NOTAT: Tysklands orlogsflagg og Tysklands Hakekorsflagg ble benyttet i mange okkuperte bygninger og steder i Norge. Dette betyr ikke at Norge byttet flagg i denne perioden.


Bilder (Lisensiert under Creative Commons 3.0 lisens):
1. Akershus Festning. Reichskriegsflagge heises av tyske soldater. En norsk gardist står fortsatt vakt. Oslo, 9. april 1940. (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, oslobilder.no )
2. Akershus Festning. Reichskriegsflagge heises av tyske soldater. Oslo, 9. april 1940 (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, oslobilder.no)
3. “Deutschland siegt an allen Fronten” banner og Hakenkreuzfahne på taket, Oslo, 1940-1945.(Oslo Museum, oslobilder.no)


1. “Kampf um Norwegen – Feldzug 1940“  (Filmen av Martin Rikli, Oberstkommando der Wehrmacht/UFA – Die Universum Film AG (UFA), Bundesarchiv, Tyskland, 1940. © Norsk filminstitutt, Oslo, Norge.)

  1940  /  History  /  Last Updated April 14, 2014 by  /