Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Norges statsflagg og orlogsflagg [1905.06.09]

Norges statsflagg og orlogsflagg [1905.06.09]

“orlogsflagget uten «sildesalat» ble først heist i juni i 1905 da Norge erklærte sin uavhengighet.” 1

“Norge har tre nasjonale flagg. Disse betegnes handelsflagget (koffardi-flagget), statsflagget og orlogsflagget. Handelsflagget er firskårent, og fremstår som landets nasjonalflagg.Da vi i 1905 fikk tilbake det rene norske flagg, var planen å utvikle et eget orlogs-flagg. Dette er ikke blitt gjort, og statsflagget og orlogsflagget er derfor like av utseende med splitt og tunge. Statsflagget er for den sivile statstjeneste, mens orlogsflagget er forbeholdt krigsmakten. Det er orlogsflagget som føres på festninger, fartøyer, i leire og øvrige militære anlegg.” 2

  1. Forsvarets mediesenter “Sikk og bruk” s.74 , 2016
  2. Forsvarets mediesenter, loc. cit.
  1905  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /