Info Panel
: : :   Home  /  Norges Flaggene  /  Norges statsflagget og orlogsflagget [1905.06.09]

Norges statsflagget og orlogsflagget [1905.06.09]

“orlogsflagget uten «sildesalat» ble først heist i juni i 1905 da Norge erklærte sin uavhengighet.” 1

“Norge har tre nasjonale flagg. Disse betegnes handelsflagget (koffardi-flagget), statsflagget og orlogsflagget. Handelsflagget er firskårent, og fremstår som landets nasjonalflagg.Da vi i 1905 fikk tilbake det rene norske flagg, var planen å utvikle et eget orlogs-flagg. Dette er ikke blitt gjort, og statsflagget og orlogsflagget er derfor like av utseende med splitt og tunge. Statsflagget er for den sivile statstjeneste, mens orlogsflagget er forbeholdt krigsmakten. Det er orlogsflagget som føres på festninger, fartøyer, i leire og øvrige militære anlegg.” 2

  1. Forsvarets mediesenter “Sikk og bruk” s.74 , 2016
  2. Forsvarets mediesenter, loc. cit.
  1905  /  Norges Flaggene  /  Sist oppdatert: December 18, 2020 av antipodes café  /