Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Kvenflagget – ikke offentlig godkjent [2018.03]

Kvenflagget – ikke offentlig godkjent [2018.03]

“NKF-RK sendte en henvendelse om offentlig godkjenning av det kvenske flagget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De sier i sitt svarbrev at …NKF, Kvenlandsforbundet og andre står fritt til å bruke det kvenske flagget uten at det foreligger offentlig godkjenning. Kommuner kan også bruke det kvenske flagget etter visse regler. Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering er det derfor ikke nødvendig å gi slik offentlig godkjenning av det kvenske flagget som det bes om i henvendelsen av 15. januar 2018.” (1)

1)Kvenflagget NKF-RK 2018

  2018  /  History  /  Last Updated February 7, 2021 by antipodes café  /