Info Panel
You are here:   Home  /  'Svalbardtraktaten'

Norges flagg på Svalbard [1925.08.14]

“Det norske flagget ble heist i Longyearbyen da Norge overtok suvereniteten over Svalbard i august 14. 1925.”

Aug 1925 Read More →