Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Flagg for Kronprinsen og Kronprinsessen [1924.09.26]

Flagg for Kronprinsen og Kronprinsessen [1924.09.26]

“Det flagg som ved den norske regjerings resolusjon av 15. november 1905 er fastsatt for H.M. Kongen og den Kongelige familie, blir herefter kun å benytte av D.D.M.M. Kongen og Dronningen og samtidig bestemmes, at det flagg som blir å benytte av H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen skal være et høirødt flagg av samme størrelse som kongeflagget (altså forholdet mellem bredde og lengde som 5 til 7), men forsynt med et innsnitt i den høire (yttre) smalside utgjørende 1/7 av flaggets lengde og inneholdende i flaggets midte en opreist kronet gylden løve holdende i forlabbene en opløftet stridsøkse med gyldent skaft og blad av sølv.”

  1. Res. angående flagg for Kronprinsen og Kronprinsessen” LOVDATA
  1924  /  History  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /