Info Panel
You are here:   Home  /  errata

errata

Kontakt oss hvis du finner noen feil på dette nettstedet eller i publikasjonen.


ANDRE UTG. / Corrigenda

sidedet.erratumcorrigendum/addendummer…
109Flagg #107kronenny tegninglenke
113Flagg #111kronenny tegninglenke
238Flagg #236guld tungegull :-p
1008(flagg)«Kongeflagget [ca.1644]» kunne vært inkludert.lenke
1018Flagg #29. Ref."71. Henningsen…""70. Henningsen…"
1027Flagg #51-52 posisjon i tidslinje#46-47
1033"œœ i Norge""§§. i Norge" lenke
1043ref.192, ref.194"op.cit"Bratbak, B. «Grønt og grått - nasjonalfargene i 1814» Norsk Sjøfartsmuseum, årsberetning, 1989. Oslo, 1990
1068(dato)[02.28][28/02]
1077ref 347."Christiania, 1858. Christiania, 1858."

"Christiania, 1858"
1085ref. 375"Oscar II. Utg. Tønsberg, 1878. op.cit. s479."
"Oscar II. «Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjørelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge» s479 Utg. Chr. Tønsberg. 1878"
1089Det røde alarmflagg"(…) bestemmes..”
"(…) bestemmes."
1095[1905.12.14]"Bilde: Persen, E. Foto: Wilse, A.B. 1905"
"Bilde: Peterssen, E. Foto: Skarpmoen, N. 1905-1908"lenke
1098[1925.08.14]"Norges handelsflagg på Svalbard""Norges flagg på Svalbard"
1102[1940.04.09]204 (…) 205 (…) 206 (…)[208] (…) [206] (…) [207] (…)
1104(Foto)kredit / licenseFoto: «Flagg» © Norsk Maritimt Museum NSM.13306 . 2014.lenke
1105[1942.09.11]209 (…)
210 (…)
[212] (…)
[213] (…)
1111(dato)[1959.09.59][1959.05.31]
1110 [1954.10.27][220]|219]
1120(dato)[1992.04.24][1992.04.23]
1125(dato)[2010.10.26][2010.04.15]
1124[2008.02.12](…) straffbart."487(…) straffbart."518
1155ref 528528. Porsanger, H.528. Monsen, H. N.lenke