Info Panel
You are here:   Home  /  UNF: Endre [2012.02]

UNF: Endre [2012.02]


 – Klikk og dra –


 • IT
  v.3.0 antipodes café + AI
  v.2.3. Felix, fnordserver (fnordserver)
  v.1.0 – 2.2. Francisco Magnone (fmr.uy)

 • * Støtte [v.2.0]:
  Kulturrådet 2015

 • Installasjon
  2021, Utforksing av Norges flagg #3, Rosenkrantztårnet, Bergen, Norge.
  2015, Utforksing av Norges flagg #2, Galleri Svalbard, Longyearbyen, Svalbard, Norge.
  2014, Utforksing av Norges flagg #1, Tenthaus Oslo, Oslo, Norge

 • Versjoner
  v 3.0 – 2023.12 – New JS
  v 2.3 – 2020.03 – JS fixes (responsive)
  v 2.2 – 2017.05 – JS cleanup for nettside
  v 2.1 – 2015.08 – fungerende for iPhone, iPad *
  v 2.0 – 2015.07 – Javascript (JS) – offline/online *
  v 1.5 – 2014.04 – Flash file – offline/online
  v 1.0 – 2012.02 – Flash file – offline

I 2012 startet den hundreårige debatten om forholdet mellom staten og kirken et nytt kapittel. Men sekulariseringsprosesser er komplekse. Fortielsen fordriver den. Mangetydigheten regjerer. “Den norske folkekyrkja” er dypt forankret i staten, og relasjonen protesjeres stadig gjennom grunnloven. Selv om “alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving”, er verdigrunnlaget “vor kristne og humanistiske arv”, statsoverhodet skal “alltid vedkjene seg den evangelisk-lutherske religionen” og de fleste flagg bærer det kristne kors og andre religiøse symboler.

Utformet i 2012 og med endringene i straffeloven angående flaggskjending fremdeles ikke trådt i kraft, inviterte “Endre” til å bære sitt kors og debattere mulige utfall. Den digitale versjonen inkluderer en digital fil (JavaScript, siden 2017) både online og i en interaktiv installasjon, der besøkende utforsker det norske flaggets design med en trådløs kontroller eller kroppsregistrering.