Info Panel
: : :   Home  /  Dialog  /  Katalog

Katalog

Publikasjonen Publikasjonen vil presentere resultater fra delene av prosjektet vi har utviklet inntil nå. Innsamlet materiale om flaggets historie og debattkulturer opp gjennom tidene, samt floraen av appropriasjoner, blir alle bestanddeler i katalogen det nå arbeides med, i et samarbeid med fremtredende historiker, kunstnere og journalister.
Katalogen lanseres med symposium med forfatterne i Oslo, samt i Longyearbyen 14. august 2015, når utstillingen «Utforsking av Norges flagg» åpner på Galleri Svalbard i forbindelse med 90-årsdagen til ikrafttredelsen av Svalbardtraktaten.
Distribusjonen rettes særlig mot skoler og biblioteker landet over, og tilgjengeliggjøres dermed gratis for barna, foreldre og et bredt spekter av befolkningen uavhengig av økonomisk handlingsrom. Prosjektet er ideelt, og vi vil ikke legge publikasjonen ut for salg annet enn eksemplarer som gjør en mindre distribusjon til museer og enkelte
bokhandlere mulig.
“Utforsking av Norges flagg – katalog” vil vise flagget som en historisk og nåtidig markør for det nordiske samfunnet, hvordan det tenkes om identitet, grenser og samhold, og setter lys på flaggbruk som utgangspunkt for ytringsfrihet og kunstneriske appropriasjoner. Katalogen blir en samling der ulike stemmer får spalteplass,
og barnas ideer inkluderes på linje med samfunnsdebattanter, og alle innspillene settes inn i den historiske konteksten vi befinner oss i.
Katalogen belager seg på tre pilarer: Norges flaggs historie, det nordiske samfunnets holdninger til flagg, identitet og nasjon, og hvordan flagg og symbolbruk utprøves i samtidens kunst.
Et av prosjektets hovedmål er å gi spillerom til barnas røst, der deres forhold til flagget som nasjonalsymbol og identitetsmarkør utforskes. Dette er også en sentral del av katalogen, hvor alle de nærmere 500
barnas flaggforslag og kommentarer vies omfattende sideplass sammen med den snart 200 år lange historien til det norske flagget, monarkenes innvirkning og sentrale merkedager, samt kunstneriske uttryk og andre viktige stemmer opp gjennom tidene og i dag.

INDEKS “UTFORSKING AV NORGES FLAGG” (UNF) – KATALOG
1. Historisk introduksjon av Jan Henrik Munksgaard (1943, Norge)
2. UNF–Barneworkshoper og nettside –Flaggforslag –Foto: Alex Asensi–
3. Flagget og samfunnet av Kim Klaus Wyon -Sergeant (1961, Danmark) og Mahmoud Alibadi (1965, Irak – Bor i Danmark siden 1993)
4. UNF–Urban intervensjon
5. Kunst og flagg av Ebba Moi (1971, Sverige – Bor i Tyskland og i Norge)
6. UNF–Utstillingen på Tenthaus Oslo
7. Debatt / Flagg i media (Diverse forfattere)
8. TAKK
9. Referanser / Litteratur / Kilder