Info Panel
: : :   Home  /  History  /  Undersøkelseskommisjonen av 1945

Undersøkelseskommisjonen av 1945

Vurdering av regjeringens samlede virksomhet.
Kommisjonen har i avnittet om regjeringens oppgaver pekt på de mange og store saker regjeringen fikk å arbeide med i London-perioden.

Hovedoppgavene var:
å holde Norges flagg oppe ved å hevde landets suverenitet, (…) Oslo, den 17.juni 1947.” 1

 

1. Undersøkelseskommisjonen av 1945, Side 241, Bind I, Arbeidernes aktietrykkeri, Oslo.

  1947  /  History  /  Sist oppdatert: February 7, 2014 av  /