Info Panel
: : :   Home  /  History  /  Terrorangrepet på Norge [22.07.2011]

Terrorangrepet på Norge [22.07.2011]

“Minnemateriale etter 22.07.2011. Oslo domkirke. Norske flagg uten påtegnelser” 1

  • 1 og bilde: Minnemateriale etter 22.07.2011, cc-by Riksarkivet, (W/Wc/L0010: Oslo domkirke. Norske flagg uten påtegnelser) Oslo, 2011.08.03

  2011  /  History  /  Sist oppdatert: December 4, 2020 av antipodes café  /