Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Om Flag- og Vimpel- Føring [1752.01.08]

Om Flag- og Vimpel- Føring [1752.01.08]

“Om Flag- og Vimpel- Føring (808:827 §. See Forbud 17 Febr. 1741 og der anførte Anordn.). 817) Kongens egne Coffardieskibe skal føre det danske Coffardies Flag, som er et rødt Flag med hvidt Kors i Midten, fra Campagnen en Konge Gjøs fra Bugssprydet og fra Toppene Konge- Fløie. 818) Som det ikke noget af de Kgl. Undersaatters Coffardieskibe tilladt at føre det danske Konge-Flag og Gjøs, mindre nogen Vimpel, hvilken end ikke Commisfarere eller Kapere er tilladt; Saa bør ingen Skibs-Chef, som møder noget i de Kgl Riger og Lande hjemmehørende Coffardieskib eller Kaperskib paa Kongens egne eller paa fremmede Kyster, Reeder eller Havne, tillade dem at lligge med andre Flag og Fløie, end tillade er, mindre med nogen Vimpel: Men hvor han nogen træffer, skal han ham det skrar forbyde og tilholde ham at udlevere Flage og Vimpelen, hvilket han om det er i en Havn eller paa en Reed, naar Leilighed dertil gives, med bilagte Attest af 2de Officierer eller Under Officierer til Stedets Øvrighed i en uførlig Relation oversender, paa det den Skyldige efter de derom gjorte Anordninger kan blive straffet; Men er det i Søen, da erkyndiger han sig om Skibes og Skipperens Navn og Tilholdssted, og melder det saa ved Leilighed til det Steds Øvrihed, hvor hans Værnething er. Møder han nogen fremmed Nations varmeret Fartøi med Vimpel paa Jongens egne Ryster, Reeder og Havne, da forbyder han det, og tvinger Skipperen til samme at nedtage.”1

  1. Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger m. m., som fra Aar 1670 til 1814 ere udkomne og vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning i tidsfølgende Orden og udtogsviis udgivne og forsynede med alphabetisk Register”. s. 687. Utg. Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkerie af R. Hviid. 1823. nb: 2020070748508
  1752  /  History  /  Last Updated December 26, 2020 by antipodes café  /