Info Panel
: : :   Home  /  Kongesflagg  /  Heraldisk kongeflagg i unionstiden [1600-tallet]

Heraldisk kongeflagg i unionstiden [1600-tallet]

“Vårt første flagg var et heraldisk flagg, rødt med Den norske løve i gull. Det var egentlig konge-flagget, slik dette er i dag, men ble fra 1318 til år 1698 også brukt på festninger og fartøyer. Parallelt med dette ble også Danne-brog brukt av krigsmakten fra 1380 til 1814.”1

“Bare i en flaggbok* i unionstiden opptrer Norge under eget flagg. Dette norske flagget er rødt med en gul løve som holder en hellebard. Det er selvfølgelig en flaggversjon av Norges riksvåpenet. Flagget er presentert i en flaggbok fra 1669-70 Kl. Sierksma: Flags of the World” 2

“Riktig nok representerte det gamle røde flagget med gul løve det territoriale området Norge. Men dette heraldiske flagget var kongens personlige eie og hans symbol på Norge. Løvesymbolet satte kongen inn på faner og bannere på lik linje med Islands stokkfisk og Holstens nesleblad. Dette banneret ble aldri noe alternativt flagg for Norge. Ingen vanlig nordmann kjente til banneret, og det ble knapt heist på en eneste flaggstang under foreningstiden.” 2

(*) “An untitled 17th century Dutch manuscript, called Flag Ms 1669/70 by the noted vexillologist Klaes Sierksma in his facsimile edition ‘Flags of the World 1669-1670’ (Amsterdam, 1966). It is one of the very earliest comprehensive flag books in the world.” 3

Bilde: fri tolkning av antipodes café (med løve basert på figur i mynt fra 1628)

  1. Forsvarets mediesenter: “Sikk og bruk” s.76, Forsvaret 2016
  2. Munksgaard, J.H.: “Flagget, Et nasjonalt symbol blir til.” Vestagdermuseet, 2012.
  3. The foundation manuscripts Flag Heritage Foundation.
  4. Sieksma. K.: “Flags of the World 1669-1670” Amsterdam, 1669.

  1669  /  Kongesflagg, Norges Flaggene, Norges monarker  /  Sist oppdatert: December 3, 2020 av antipodes café  /