Info Panel
You are here:   Home  /  History  /  Norges flagg i Peter I Øy [1929.02.02]

Norges flagg i Peter I Øy [1929.02.02]

“Det norske flagg ble heist på øya 2. feb. 1929 av den andre Norvegia-ekspedisjon, sendt ut av Lars Christensen. Norsk biland 6.mars 1931.” (1)


Bilde: (Offentleg eigedom) Norsk Polarinstitutt. Okkupasjonen av Peter I øy, Den andre “Norvegia”-ekspedisjonen 1928-29. Peter I Øy, 2.feb.1929.

1. Norsk Polarhistorie Peter I Øy.

  1929  /  History  /  Last Updated January 9, 2015 by  /  Tags: ,