Info Panel
You are here:   Home  /  Den Norske løve  /  Kongeflagg [1905.11.28 – 1906.07.01]

Kongeflagg [1905.11.28 – 1906.07.01]

“Flagget godkjent ved kongelig resolusjon 15.11.1905. Tegnet av Anders Thiset, arkivar Rigsarkivet, København. Resolusjonen er trykt i Norsk Lovtiend. Tegningen ble lagt frem for Utenriksdepartementet før den ble godkjent for kongelig resolusjon.”1

  1. Arkivverket, in litt. «Dokumentasjon vedrørende kongeflagg» [Fra korrespondansen knyttet til tilsynet med denne nettsider]

[under construction]

Flagg etter kroningsferden. Foto: Wilse, A.B. 1906.07.01(?)
Kroningsreisen ankomst til Christiansund. Foto: Wilse, A.B.(det)1906.06.18
Kroningsreisen ankomst til Christiansund. Foto: Wilse, A.B. 1906.06.18
Foto: Mittet & Co A.S. 1906.01
Panserskib “Norge” Foto: Wilse, A.B. 1905.11.28
Panserskib “Norge” Foto: Wilse, A.B. 1905.11.28
Kristiansund. Kroningsreisen. Foto: Skarpmoen, Narve, 1906.
Trondhjem Barnetoget til Stiftsgården. Foto: Wilse, A.B., 1906.
Postkort 1906. Foto: Norsk Folkemuseum 2014.
  1905  /  Den Norske løve, History  /  Last Updated March 18, 2021 by antipodes café  /  Tags: