Info Panel
: : :   Home  /  Norges monarker  /  Kong Christian III [1537 – 1559]

Kong Christian III [1537 – 1559]

Christian III (1503-1559) var konge av Danmark fra 1536 til 1559 (1,3) og av Norge fra 1537 til 1559.(2,4) Han tok valgspråket ‘Skje Herrens vilje‘.(5) 

“Som konge kom Christian aldri selv til Norge. Representert av tronarvingen Frederik 2, lot han seg imidlertid hylle som norsk konge i Oslo i 1548. ” 2

“Danske kongetjenere holdt de viktigste norske festningene og behersket Sør-Norge militært. Selv om nordmennenes fremste leder, Olav Engelbrektsson, ikke hadde ønsket Christian 3 som norsk konge, var han presset av de militære realitetene til å gå med på et valg hvis kongen ville forsone seg med ham. Men dette var i strid med Christian 3s store plan – reformasjonen og sentraliseringen av regjeringsmakten til et dansk sentralstyre. I stedet sendte kongen mange soldater til Norge, erklærte at han heller ville ha et øde land enn et ulydig land og drev Olav Engelbrektsson i landflyktighet våren 1537.” 2


1. Kongerækken, Kongehuset (dk)
2. Norsk Biografisk Lexicon
3. Store Norsk Lexicon
4. Det Norske Kongehus
5. Wikipedia
Bilde: Wikipedia (offentlig eiendom)

  1537  /  Norges monarker  /  Sist oppdatert: October 8, 2020 av antipodes café  /