Info Panel
: : :   Home  /  Dokumenter  /  Forbud paa Vimpel-Føring

Forbud paa Vimpel-Føring

“Ingen Skipper, som fører noget i Kongens Riger og Lande hjemmehørende Skib, enten det maatte føre Canoner eller ikke, ei heller nogen Kjøbmand eller Rheder deri, maa understaa sig enten i Søen, paa nogen indenlandsk Rhed eller Havn, eller og paa fremmede Kyster og Havne at føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs med Split i, det være sig i hvad Slags Leilighed det være maatte, – – -; [under samme Straf] skal det være forbudt alle Skippere og Rhedere af noget i Kongens Riger og Lande hjemmehørende Skib dertil at lade gjøre eller derved at føre nogen Vimpel eller Kgl. Flag og Gjøs, og om de dermed betræffes, skal de uden Forskaansel ansees, ligesom de dem virkelig havde misbrugt.”(1)

1LOVDATA

  1741  /  Dokumenter  /  Sist oppdatert: January 21, 2014 av  /