Info Panel
2020
+INFO

+info

Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det formål …

Les mer →
1962

Samiske flagg [1962] (uoffisiel i Norge)

“Máret Stueng fra Karasjok, som lanserte det første samiske flagg i 1962 i forbindelse med rekruttering til samepolitisk arbeid (NSR og SL). Hun laget flagget (som ble re-lansert 15 år …

Les mer →
1924

Flagg for Kronprinsen og Kronprinsessen [1924.09.26]

“Det flagg som ved den norske regjerings resolusjon av 15. november 1905 er fastsatt for H.M. Kongen og den Kongelige familie, blir herefter kun å benytte av D.D.M.M. Kongen og …

Les mer →
1905

Kong Haakons avreise til Norge [1905.11.23-24]

Rundt innvielsen av Haakon 7 som konge av Norge. Nordre Toldbod, København, Danmark. “I 1905 vart Norge eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget …

Les mer →

Norges statsflagget og orlogsflagget [1905.06.09]

“orlogsflagget uten «sildesalat» ble først heist i juni i 1905 da Norge erklærte sin uavhengighet.” 1

Les mer →
1898

Lov om Norges Flagg [flaggloven]

“§ 1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattet Kors, i fire retvinklede Firkanter afdelt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til …

Les mer →
1844

Norges flagg [1844.06.20 – 1898.12.10]

“Det norske og svenske flagg ble likestilt ved lov av 20. juni 1844. Både det svenske og det norske handelsflagget og statsflagget fikk et unionsmerke i øverste felt nærmest stangen. …

Les mer →
1821

Norges Flagg [1821-1844]

“Tilleggsinnstilling, datert 7 mai, ang. det norske handelsflaggets utseende. Innstilling, datert 11 mai, fra Revisjonskomiteen ang. forslag til lov om flaggets utseende.” (1)

Les mer →
1818

Svensk-Norske unionshandelsflagget [1818.10.26 – 1844.06.20]

“Kgl.res. av 26. oktober 1818 tillot at ‘førere af norske handelsskibe, der maatte ønske det, i alle farvande maae bruge unionsflaget, dog uden split og tunge'(1). Dette flagget var det …

Les mer →
1816

Norges Flagg (alternativt for båter) [1816]

I akvarell av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775 – 1833) “Fortuna” (sjalupen bygget i 1814 for Jens Gran) på vei inn mot Vågen i Bergen vi kan se Norges flagg men med to klart unntak fra 1814s …

Les mer →
1815

Svensk-Norske orlogsflagg [1815.03.07 – 1844.06.20]

“Det svensk-norske unionsorlogsflagget av 07.03.1815. For første gang fikk Norge et flagg med splitt og tunge. På denne tegningen er det ”norske” feltet tegnet som et kvadrat. I dag er dette feltet …

Les mer →
1814

Sverige-Norges handelsflagg (“fjernere farvande”) [1814.12.01 – 1844.06.20]

“Norges handelsflag som det daværende svenske handelsflag. Fra dec. 1814 til 20/6 1844 på de ‘fjernere farvande’. (…)Benyttedes fra 1814 til 44. Det havde samme udseende som det daværende svenske …

Les mer →

Orlogsflagget overlevert til Karl XIII [1814.08.05]

“Flaggan kommer från Fredrikstad i Norge. Tillsammans med fästningens nycklar överlämnades flaggan till Karl XIII den 5 augusti 1814, dagen efter staden kapitulerat.”1

Les mer →

Norges Flagg – Alternativt [1814.07]

“Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt”. Christian Frederik

Les mer →

Norges orlogsflagg [1814.05.20-1815.03.07]

“Den eneste bevarte tegningen av flagget fra 1814 som vi kjenner i dag er et orlogsflagg, datert 20. mai. ” 1

Les mer →

Norges Flagg – Eidsvoll 1814 [1814.05.17]

Norges flagg i 1814 I resolusjon av 27. februar 1814 om eget norsk flagg, ble det foreskrevet at den norske riksløven skulle settes inn i øvre felt nærmest stanga på …

Les mer →

Norges Flagg [1814.02.27 – 1821]

“Jeg Christian Frederik, Norges Regent, Prinds til Danmark, Hertug til Slesvig, Holsten Stormarn, Dytmarsken og Oldenburg; Gjør vitterligt: At det Norske Flag saavel for krigsfartøier som kjøbmandsskibe, herefter skal være …

Les mer →
1810

Kapere / Splittflagg [1810.03.28]

“Reglem. for Kaperfarten og Prisernes Behandling.(…)5) De Kapere, som ere meddelte lovligt Kaperbrev, berettiges til at føre dansk Splitflag og Gjøs med Kgl. Chiffree i Midten, og i øvrigt indrettet …

Les mer →
1808

Monogram flagg [1808 – 1814]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →
1796

Dannebrog i blatt pa danske og norske skip [ca. 1796 – 1848]

“A couple of flag books (from the 1803-8 period), and also some paintings (from the period 1796 to 1848), show a flag with the Dannebrog in the canton of a …

Les mer →
1766

Monogram flagg [1766 – 1808]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →
1757

Monogram flagg [1757.03.25 – 1766]

“Alle norske skip som seilte sør for Kapp Finisterre mellom 1757 og 1814 hadde kongens monogram i korsets krysningspunkt. Dette var for å skille dannebrog fra malteserordenens flagg som nesten …

Les mer →
1748

Coffardie-Flagg [1748.07.11]

“Det var rektangulært uden splitter i en lysere rød farve end kongeflaget.” 1 “Forordning om Coffardi-Skibes og Commis-Farendes samt de octroierede Compagniers Skibes Flag og Giøs, samt Vimpler og Fløie: …

Les mer →
1719

Kongeflag med monogram

“Vi antager, at der har eksisteret et ældre kongeflag, eventuelt med kongemonogram, for 1719 nævnes, at kongen førte et specielt kongeflag.”1

Les mer →
1696

Splittflagg: proporsjoner [1696.01.21]

“I 1696 blev splitflagets proportioner fastsat; de er senere blevet ændret. Det blev skik, at staten også på land flager med splitflag.” 1

Les mer →
1669

Heraldisk kongeflagg i unionstiden [1600-tallet]

“Vårt første flagg var et heraldisk flagg, rødt med Den norske løve i gull. Det var egentlig konge-flagget, slik dette er i dag, men ble fra 1318 til år 1698 …

Les mer →
1662

Sørge flagg [1600-tallet–1743]

“1 Apr. [1662] viste der sig et Skib paa Københavns Red, fø­rende sorte Flag; det hjembragte Liget af Kong Frederik 11.s Broder Magnus fra Kurland.”1 “Under denne kamp sank et …

Les mer →
1635

Forbudt for handelsskip å føre splittflagget [1635.05.20]

“I 1635 indskærpedes det, at handelsskibe ikke må føre splitflag.” 1

Les mer →
1630

Splitflaget forbeholdt orlogsflåden [1630.03.27]

“Ifølge en forordning fra 1630 var splitflaget forbeholdt orlogsflåden.” 1 “27/3 1630 befalede kongen (Christian IV), at de norske defensionsskibe, dvs. større handelsfartøjer, som i krigstid kunne armeres og anvendes …

Les mer →
1625

Første regler for Flagføring [1625.05.08]

“Det var Kong Christian den 4. der, i en krigsartikel af 8. maj 1625, gav de første regler for Flagføring og Kommandotegn i flåden.”1 “Den danske Orlogsflagføring var indtil 1625 …

Les mer →
1567

Orlogsflagg / Splitflag -Beleiringen av Akershus [1567.05]

“Det er i realiteten først omkr. år 1600 at de (splitflag) for alvor dukker op. Således fører alle orlogsskibene i reliefferne på Frederik II’s gravmæle (fra 1598) i Roskilde domkirke …

Les mer →
1536

Danmark-Norges flagg [1536.10.30 – 1814.02.27]

“30. oktober 1536 undertegnet Kristian 3. og det danske riksrådet en hånd­festning for Kristian som dansk konge. I paragraf tre, norgesparagrafen, ble det bestemt at Norges rike skulle ligge under …

Les mer →
1318

Banner [1318] (egen tolkning)

“Det er vanskelig å slå sikkert fast hva som er det eldste norske flagget. Men det eldste vi kjenner til, er avbildet på hertuginne Ingebjørg Haakonsdatters (1301-1361) segl fra 1318. …

Les mer →
1285

Den norske løve med øks og kroner (skjoldet med blomster)

Kong Erik IIs segl “(…) Dobbeltsegl (…) 94 mm., i 2 eksemplarer: (…)b) i voks paa nedklippet pergamentsrem under diplom dat. Bjorgvin 13. mars 1285 (trykt i Dipl. Norv. V. …

Les mer →
1280

Den norske løve med øks

“Norges riksvåpen er en oppreist løve med krone og øks med sølvblad mellom forlabbene. Norske konger og fyrster brukte løve i sitt segl fra 1220-tallet av. Eirik Magnusson (konge 1280–1299) ga ved sin kroning i 1280 den oppreiste løven øksa i forlabbene, og dermed fikk Norges riksvåpenet sitt endelige innhold. Senere endringer er stilistiske, innholdet det samme.” (3) (…)

Les mer →
0937

Merke: Ravnefanen [rundt 800–1000-tallet]

“Lodbroksønnene herjet Engl. 867 ff. under sin da. ravnefane Léodbróga, ‘Folkenes skrekk’; når vind bredte den ut, liknet den en flygende ravn og varslet seier, hang den slapt ned ble …

Les mer →