Info Panel
2021

+info

Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det formål …

Read More →
1898

Lov om Norges Flagg [flaggloven]

“§ 1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattet Kors, i fire retvinklede Firkanter afdelt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til …

Read More →
1844

Norges flagg [1844.06.20 – 1898.12.10]

“Det norske og svenske flagg ble likestilt ved lov av 20. juni 1844. Både det svenske og det norske handelsflagget og statsflagget fikk et unionsmerke i øverste felt nærmest stangen. …

Read More →
1821

Norges Flagg [1821-1844]

1821.05.07 Proporsjonen bestemt“Committeen, for at efterkomme denne Pligk, og opnaae muligste Nøiagtighed, har, ved at afpasse Dimensionerne af den fremsendre Tegning, og tillige at consulere Proponenten af dette Flag, Hr. …

Read More →
1818

Svensk-Norsk unionshandelsflagg [1818.10.26 – 1844.06.20]

“(…) Hans Majestæt resolverede herpaa i norsk Statsraad den 26de October 1818, at da Foræringer sædvanligen maa gives inden Underhandlinger af heromhandlede Slags ville kunne blive aabnede, saa havde den …

Read More →
1816

Norges Flagg (alternativt for båter) [1815-1821]

I akvarell av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775 – 1833) “Fortuna” (sjalupen bygget i 1814 for Jens Gran) på vei inn mot Vågen i Bergen vi kan se Norges flagg men med to klart unntak fra 1814s …

Read More →
1815

Unionsflagg [1815.03.07]

Orlogsflagg Sverige-Norge / “Le Roi Charles XIII convoqua, le 07/031815 un conseil mixte de Suéde et Norvége. (…) La fraction de celui de Norvège adopta les coleurs et les dimensions …

Read More →

Svenske flagg [1815.01.12]

På Norske skip I fjernere farvann / “Lov ang. Handelsflagget: Det nuværende norske Handels-Flag skal, indtil næste Storthing anderledes bestemmer, benyttes paa alle Skibe som expederes paa de kortere Farvande, …

Read More →
1814

Flaggforslag [1814.10.29]

Norsk flagg (Koren) / “At Norge beholder, og, naar og hvor det finder for godt, bruger sit eget National-Flag, med Ret til, naar og saa ofte det finder for godt, …

Read More →

Norges Flagg – Alternativt [1814.07.08]

“§7. At det Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt.” 1“Det eksisterer ingen skriftlige kilder om hvorfor Christian Frederik foreslo et alternativt grått og grønt …

Read More →

Norges Flagg – Alternativt [1814.06.14]

“Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt”. Christian Frederik

Read More →

Norges Flagg (alternativt for båter) [rundt 1814.05]

“Carsten Anker, Christian Frederiks utsending i London, kom med forslag til hvordan løven i flagget kunne vises tydeligere.”1 Johannessen, K. «Christian Frederiks norske flagg i 1814» Arkivmagasinet 1/14 s11.ff. Riksarkivet. …

Read More →

Det norske flagg [1814.05.20]

“Selv om Stibolts originaltegninger ikke finnes lenger, vet vi ganske nøyaktig hvordan de så ut. Den 20/05 1814 attesterte Christian Frederiks overadjutant, Ludvig Frederik Brock, en gjenpart av den godkjente …

Read More →
1732

Splittflagg [1732.04.12 ]

På det Asiatiske Kompagniskip / “Allerede meget snart efter hans Tronbestigelse skete der Skridt hertil, og ved en Oktroj af 12/4 1732 stiftedes det saakaldte asiatiske Kompagni, der senere i …

Read More →
1600

Stripede flagg [1600-tallet]

Rødt og Hvitt “On a painting from 1660*(…) we see in the background several ships flying red and white horizontally striped flags (…) Obviously these 17th century flags with horizontal …

Read More →
1536

Danmark-Norges flagg [1536.10.30]

Dannebrog: Stuttflagg “En historisk oversikt over flagget dannebrog hører først og fremst til den danske flagghistorie. Men i hele perioden fra 1536 til 1814 mens rikene Danmark og Norge var …

Read More →