Info Panel
: : :   Home  /  History
+INFO

+info

Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det formål …

Oct 2020 Les mer →

Kvenflagget – vedtatt på landsstyremøtet

“– Vi ønsket å få en avgjørelse på flaggsaken, den har gått frem og tilbake lenge nå, sier nestleder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniltto, Trygg Jakola. Flagget har vært diskutert …

Apr 2017 Les mer →

Kvensk Råd ønsker ett flagg for alle kvener på Nordkalotten [2015.01.30]

“De ulike organisasjonene har nå oppnådd enighet om en felles, offentlig kvensk dag – kvenfolkets dag 16. mars. Vi ønsker at neste steg nå er ett felles flagg som alle kan stå inne for, f.eks. et kombinasjonsflagg av de vedtatte flaggene til KLF og STR-T.

Vi (Kvensk Råd) ønsker Norske Kveners Forbund lykke til med valg av flagg for forbundet, slik at arbeidet videre kan dreie seg om et felles symbol for alle kvener.”

Jan 2015 Les mer →

Terrorangrepet på Norge [22.07.2011]

“Minnemateriale etter 22.07.2011. Oslo domkirke. Norske flagg uten påtegnelser” 1

Jul 2011 Les mer →

Kvenlandsforbundet har valgt seg eget flagg [2009.10] (uoffisiel i Norge)

Kvenlandsforbundet har hatt avstemming blant egne medlemmer, og har gått inn for et eget flagg. (2009) Kvenflagget blir ikke offentlig godkjent (2018)

Oct 2009 Les mer →

Det samiske flagget – Offisiel i Norge [2003.04.11]

“§ 1-6.Det samiske flagget – Det samiske flagget er flagget godkjent av den 13. nordiske samekonferansen 15. august 1986. – Sametinget kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruken av det samiske flagget.” Tilføyd …

Apr 2003 Les mer →

“Forslag til samisk flagg” [1977]

Synnøve Persen, prøvetrykk [1977]

Jan 1977 Les mer →

Det norske flagget dro til månen [1969, 1972]

“På anmodning fra president Nixon ble det laget omtrent 250 utstillingsobjekter som inneholdt en bit månestein. Objektene ble gitt i gave til 135 land, USAs stater og ”områder”. Månesteinene ble …

Apr 1970 Les mer →

Kongelig Norsk Seilforening [1958.05.04-1991.12.31]

May 1958 Les mer →

Undersøkelseskommisjonen av 1945

“Vurdering av regjeringens samlede virksomhet. Kommisjonen har i avnittet om regjeringens oppgaver pekt på de mange og store saker regjeringen fikk å arbeide med i London-perioden. Hovedoppgavene var: å holde …

Jun 1947 Les mer →