Info Panel
2020
+INFO

+info

Denne nettsiden presenterer ulike tidslinjer og utforskinger om det norske flagget, gjennomført av antipodes café siden 2012. Mange representasjoner av flagg på tidslinjene er tegnet på nytt med det formål …

Les mer →
2010

Flaggideer VG protokoll [2010]

11. juni 2010 inviterte VG avisens lesere til å komme med nye forslag til utforming av Norges flagg, (1) og til  å diskutere tema på VGs nettside.(2) I artikkelen sto …

Les mer →
1836

Forslag til Unionsorlogsflag [1836.05.02]

“Bergråd Peter Petersen (1767-1850) oversender, gjennom geistlig og representant Hans Riddervold (1795-1876), en historisk-heraldisk fremstilling av Norges riksvåpen og dets avbildning i flagg, på mynter m.v., med to fargeplansjer.

Les mer →

Forslag til flagg og unionsmarke [1836.04.07]

Forslag fra norsk jurist og politiker Jonas Anton Hielm (1782-1848). “Forslag til lov om det norske flagg med to fargeplansjer om handels- og orlogsflaggene, ang. en henvendelse til regjeringen om å …

Les mer →
1821

Stemt over flaggforslagene [1821.05.04]

Forslag Nº3 – “40 av de 59 stortingsrepresentantene som var til stede, mente Meltzers utkast var det beste.”(1)(2) Forslag Nº11.B – 9 eller 10 stemmer Forslag fra Knudtssøns  – 3 stemmer Forslag Nº8 – 1 …

Les mer →

Forslag til flagg [1821.04.30]

“Innstilling, datert 4 april, fra komiteen for handelsflagget, behandles etter nærmere oppslag. I mellomtiden skal de innkomne tegninger med forslag til det norske handelsflagg, betegnet med løpenummer, slås opp i …

Les mer →

Forslag til flagg [1821.03.28] (egen tolkning)

Forslag, datert 28 mars 1821, ang. nasjonalflagget fra Ingelbrecht Knudssøn (1776-1826), norsk jurist og stortingsrepresentant 1og president i Stortinget 1821. 1 “Under 28de marts foreslog byfoged Ingebret Knudsen, idet han gik ud …

Les mer →

Forslag til flagg for norske skip [1821.03.12]

Forslag fra stortingetrepresentanten Jan Rasmussen Sande (1760-1847), datert 12 mars, om et eget handelsflagg for norske skip. Odelsthinget fra 13 mars besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene. 1

Les mer →

Forslag til flagg [1821.02.26]

Forslag fra embetsmann og representant Christian Magnus Falsen (1782-1830) om at flaggets utseende bestemmes ved lov, vedlagt 1 tegning. Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene. (1) The proposal is quite similar to …

Les mer →

Forslag til flagg [1821.02.20]

“Representant og fogd Nils Astrup (1778 1835) oversender underskriftsliste fra Borgere i Grimstad med forslag til flaggets utseende (utstilt i Stortinget som nr. 12). Besluttet sendt komiteen ang. forhandlingene med barbareskstatene.”

Les mer →
1820

Forslag til flagg [1820.09.15]

Fra Stavanger ble det høsten 1820 startet en aksjon for et nytt handelsflagg. Sirkulære datert Stavanger 15. september 1820 fra Gabriel S. Kielland med forslag til nytt flagg for Norge. …

Les mer →
1815

Forslag til flagg [1815.10.16]

To forslag fra Niels Aall (1769–1854), en av Norges ledende politikere i 1814.

Les mer →

Forslag til flagg [1815.08.17]

Forslag fra stortingsrepresentant, skipsreder, gårdbruker og sagbrukseier Pedr Bøgvald (1762–1829). Source: Stortinget

Les mer →
1814

Forslag til flagg (egen tolkning) [1814.11.15]

“Flagget troer Committeen kunne være enten hvidt med den norske Løve i grønt Feldt, eller hvidt med en grøn Stribe i Midten.”
(Bilde: egen tolkning)

Les mer →

Forslag til flagg [1814.11] (egen tolkning)

Forslag fra stortingsrepresentant og prest på Snåsa Svend Busch Brun (1774–1826). Hans forslag var kun en skisse i sort og hvitt. Bildet over er vår egen tolkning av dette forslaget. (SA, …

Les mer →

Forslag til flagg [1814.10.20]

Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Gregers Lundh om et nytt norsk flagg med to fargeplansjer. 1

Les mer →

Svensk forslag til norsk flagg [ca. 1814]

“Modellritning till norsk handelsflagga ca 1814.” 1 ” Vi yttrade tillika den förmodan, at E.K.M:t skulle med nöje låta Norrska lejonet få ett rum i den Svenska flaggan, och man syntes vara ganska …

Les mer →

Anonymt forslag [1814.10]

Anonymt forslag til norsk flagg. Kilde: Stortinget

Les mer →

Anonymt forslag [1814.10]

Anonymt forslag til norsk flagg.1

Les mer →

Norges Flagg – Alternativt [1814.07]

“Norske Flag bliver uforandret, eller og efter National Farven graat og grønt”. Christian Frederik

Les mer →