Info Panel
You are here:   Home  /  Norges Flaggene  /  Norges Flagg [1814.02.27 – 1821]

Norges Flagg [1814.02.27 – 1821]

“Jeg Christian Frederik, Norges Regent, Prinds til Danmark, Hertug til Slesvig, Holsten Stormarn, Dytmarsken og Oldenburg; Gjør vitterligt: At det Norske Flag saavel for krigsfartøier som kjøbmandsskibe, herefter skal være rødt, med et hvidt Kors, som deler Flaget i fire Afsnit, i Hvilket Rigets Vaaben, den Norske Løve med Hellebarder, i guul Farve, anbringes paa det øverste Afsnit nærmest ved Flagstangen. Regentskabet i Norge; Christiania den 27de Februar 1814.” 1

“Etter Kielfreden og atskillelsen fra Danmark i 1814 fikk Dannebrog. Den norske løven innført i øverste felt nærmest stangen. Dette ble bestemt i en kunngjøring av Regentskapet ved prins Christian Frederik i februar 1814. Ved lov av 12. januar 1815 ble det vedtatt at det norske handelsflagget skulle forbli slik det var inntil neste Storting annerledes bestemmer. Derfor ble det norske handelsflagget seende slik ut fram til 1821. Dette flagget ble kritisert fordi løven vendte motsatt vei og var fratatt sølv-øksen sin.”2

” Figurene er nesten alltid vendt mot venstre sett fra tilskuerens side, d v s heraldisk høyre (dekster).”3

Norsk orlogsflagg av 27. februar 1814. Etter originaltegning i Forsvarsmuseet, Oslo. Scan: Ersland, G.A. og Holm, T.H.: “Norsk Forsvarshistorie“, Vol 1, p. 306. Eide forlag, Bergen 2000.
  1. Frederik, Ch. “Kundgjørelse angaaende det norske Flag“, 1814.
  2. Kongshavn “Det norske flagget” UIB, 2004. -offline-
    Jacobsen KL, Ruud, J.W. og Kongshavn, H.: “Det norske flagget – fra middelalderen til det samiske flagget.” UIB, 2005.
  3. “Innføring i militær heraldikk” (Bestemmelse for Forsvarets visuelle profil) Forsvaret Utg. 2013.04.01

Fotos:

Foto: Armémuseum, Stockholm, AM084433
  • Norsk flagga “Troligen en örlogsflagga tagen i kriget mot Norge 1814. Enligt en utredning gjord av Rudolf Cederström nämns flaggan i General-Amiral O.R. Cederströms papper såsom mottagen på loggerten nr 3 den 19 augusti 1814. “Norsk örloggsflagg om sex dukar, ett stycke”. Detta stämmer med storleken på denna flagga.” Armémuseum (AM.084433) 2014
  • Orlogsflag av 27. February 1814Scan from Geir Atle Ersland and Terje H. Holm: “Norsk Forsvarshistorie”, Vol 1, p. 306. Eide forlag, Bergen 2000. – , original drawing in the Norwegian Defence Museum (Forsvarsmuseet). With seal of Frederiksstad Kommandantskab.

• Tegning: antipodes café, 2021 (CC0)

  1814  /  Norges Flaggene  /  Last Updated February 16, 2021 by antipodes café  /  Tags: